Včelaři, probuďme se!

Med jako mystický včelí produkt požíval od samého počátku úcty, neboť byl obestřen řadou tajemství. Včela sama je bezesporu symbolem pracovitosti, ale také čistoty a panenství. Stáří archeologického nálezu včely z města Elios ve Švédsku se odhaduje na přibližně 9 000 let. Mnohem starší je jeskynní obraz ze španělské obce Arana, znázorňující ženu při vybírání včelí plástve. Nálezy z Afriky, Indie a v neposlední řadě i z amerického kontinentu posouvají stáří včel za šestimístnou číselnou hranici. Řekové byli přesvědčeni, že včela je starší než planeta Země.
 

Člověk, jehož doba existence na Zemi je mnohem kratší, si od nepaměti včel nesmírně vážil. V Egyptě se včela stala již v první historické dynastii (3200 př. n. 1.) symbolem pro „království". Podle egyptských legend byly včely živoucími slzami boha slunce Re. Papež Urban VIII. (1568-1644) pocházející z rodu Barberini měl ve svém erbu dokonce tři včely. Včela, a celé včelí společenství je dokonalost sama. Rozepisovat se zde o této dokonalosti je pro včelařskou veřejnost naprosto zbytečné, i když módní včelaření přivedlo ke včelám mnoho začínajících, nezkušených včelařů, kteří o její dokonalosti vědí ještě velmi málo.

O pravém včelím vosku

Postupem let člověk, kterému už bylo zatěžko lézt pro med v přírodě mnohdy do značných výšek, včelu přenesl ke svému obydlí. Celá staletí vymýšlel různá zlepšení, aby dosáhl vyšší výnosnosti. Skuteční pozorovatelé přišli s mnohými převratnými nápady, kterými bezesporu jsou i mezistěny ze včelího vosku. Tím sice částečně šetřili voskotvorné žlázy včelích dělnic aby docílili úsporu převážně jarního času к výrazně rychlejšímu rozvoji včelstva. V dnešní době, kdy chováme včely ve „všelijakých bedýnkách11, mají mezistěny bezesporu svůj obrovský význam, neboť původní (panenské) voskové dílo, které má bílou, lehce nažloutlou barvu se mění v důsledku opakujícího se životního cyklu včelího společenství na barvu žemlovou, hnědou, až tmavě hnědou, v některých případech včelařova hospodaření až na barvu černou, Takovéto voští nemá v úle co dělat a musí se odstranit. O důležitosti voskových plástů není pochyb. Včelí plástev má naprosto unikátní složení a nelze ji ničím nahradit, z mého pohledu ani novinkou poslední doby - z umělé hmoty. Zejména při komunikaci včel hrají voskové plásty významnou roli. Ať už z hlediska vibrací, vůně, izolací tepla a tepelné roztažnosti. Včelí vosk je směsí více než 300 různých látek živočišného i rostlinného původu. Již dávno jsme změnili život včelám, kdy opouštěly staré dílo, aby zavíječ voskový měl též své uplatnění. Namísto zavíječe vyřezáváme voští z rámečků, abychom následně vosk vytavili a správnou cestou upravili ke konečnému zpracování na mezistěny litím, nebo válcováním. Chemické složení vosku se může výrazně měnit při zpracování. Zahříváním po dobu čtyřiadvacet hodin na 100 °С se mění poměr mezi estery a kyselinámi a snižuje obsah uhlovodíků. Také klesá obsah těkavých složek. Bělením vosku je odstraněna většina aromatických látek.

Falšování vosku

S nárůstem spotřeby vosku v závislosti na zvyšujícím se počtu včelařů v současné době roste riziko falšování včelího vosku Smutné je, že vzhledem к vysoké poptávce po včelím vosku, a to zejména na výrobu mezistěn, dochází к nárůstu importu vosku nejenom z Číny, ale v poslední době i z Ukrajiny, Polska, Slovenska a Ruska.

Není nutné připomínat poněkud odlišný přístup к této komoditě v těchto oblastech, u kterých existuje enormní riziko zejména v oblasti reziduí léčiv a případných pato-genů ve včelím vosku. Nedostatek pravého včelího vosku není způsoben nárůstem nových včelařů, ale spekulativním vývozem našeho kvalitního vosku převážně do Německa. Včelí vosk, kterého je nedostatek, se falšuje parafínem. Toto falšování se stalo, v důsledku touhy po větším zisku, poslední dobou běžným jevem i u některých našich včelařů nebo výkupců. U dovozu z Čínyjsou zaznamenány případy barvení parafínu na žluto s přidáváním medové vůně. Včely nemají takovéto náhražky vůbec „v lásce". Nechtějí mezistěny s příměsí takovýchto látek obsedat. Když už tak činí „z čirého včelího zoufalství'1 a dílo vystaví a zanesou, pak к nemilému včelařovu překvapení se celé v letním období zcela určitě zhroutí.

Ověření pravosti

Bod tání přírodního včelího vosku se pohybuje mezi 62-65 °С, zatímco u parafínu , získaném při destilaci ropy nebo krystali-začním odparafínováním hnědouhelného dehtuje teplota tání již ve 42 °С. Možnosti rozpoznání nekvalitního nebo šizeného vosku jsou mimo laboratorní rozbory minimální, ale existují. Při odlomení kousku vosku musí být místo zlomu jemnozrnné, matné a bez krystalů, při řezu ostrým nožem nesmí být povrch řezného nástroje ulepený. Pokud špičkou nože nebo špachtle škrábneme po povrchu vosku, tak by se měly vytvořit hobliny spirálovitého vzhledu, čára provedená např. školní křídou, musí ulpět na povrchu vosku.

Když nepatrný kousek vosku hněteme mezi prsty asi 10 minut, musí být tento vosk tvárný, plastický a nesmí znečišťovat prsty. Při roztáhnutí se nesmí lesknout a musí jít snadno odtrhnout. Zkoušku pravosti vosku lze provést i ve vodní lázni ředěné lihem. Parafín má totiž nižší váhu než včelí vosk. Velmi se nám v posledních měsících osvědčily klinické zkoušky pravosti včelího vosku, kdy malé množství vosku je roztaveno, a na starém ručním lisu po našich otcích jsou vytvořeny mezistěny. Ty jsou pak vkládány do úlů. Včely budna nich vystaví dílo, neboje zcela odmítnou. Takováto zkouška je nejdokonalejší.
Uzavřený koloběh
Řešením této celé situace může být uzavřený koloběh zpracování vosku. Nesměl by být ale vosk od včelařů vykupován anonymně. Ve včelařské prodejně v Křemencové 8, i v prodejně v samotném Včelpu je u výkupu vždy zaznamenáváno jméno včelaře a jeho registrační číslo chovatele. Horší je to od jiných prodejců včelařských potřeb, kteří do Včelpa posílají vosk na výměnu bez jakékoli identifikace, mnohdy ani svou váhou neodpovídající dodacímu listu.

Včelpo vynaložilo v poslední době přes 80 tisíc korun za provedené analýzy dodaných vosků. Nálezy přítomnosti parafínu ve včelím vosku se pohybovaly v rozmezí od 11 do 18%. Ani jeden takovýto nález se netýkal výkupu v Křemencové 8 a prodejny ve Včelpu, ale těch odběratelů, kteří dodávají prostřednictvím obchodníků se včelařskými potřebami vykupovaný vosk Včelpu výměnou za vyrobené mezistěny. Počátkem června letošního roku byla dokonce českému dovozci včelího vosku ze bez jakéhokoli použití. Příměs parafínu i ve vosku používaném na zpracování pro průmyslové využití nedovoluje tento technický vosk obarvit stejnoměrně. Přibarvování se provádí pro znemožnění skoupení tohoto vosku, určeného pro jiné než včelařské použití, za účelem jeho možného spekulativního vrácení do oběhu.

V poslední době byly zaznamenány případy, kdy jsou mezistěny vyrobené mimo výrobní linku ve Včelpu deklarovány jako výrobek Včelpa. Již existují poznatky, které jsou řešeny i právní cestou, že právě tyto mezistěnyjsou většinou příčinou zborcení díla v letním období.

S novým jednatelem ve Včelpu jsou činěna mnohá opatření, která by do budoucna měla zamezit záměně těchto mezistěn. Je připraveno opatření pro identifikaci dodávaných včelích vosků ke zpracování na mezistěny. V nejbližší době bude na dosavadní stroj na výrobu mezistěn instalována raznice pro automatické značení loga, zamezující záměnu, u které se nemusíme jenom domnívat, že se jedná o cílený záměr definitivní diskreditace výroby mezistěn ve Včelpu. A nejen mezistěn. Nově vypracovaný Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) nás staví před úkol zajištění odpovídajících provozních podmínek. Při jejich realizaci bude stávající provoz rozšířen o další článek čištění včelího vosku a stavbu mechanismu pro válcované mezistěny.

Aby se zamezilo jakékoliv falzifikace vosku a včelaři dostávali mezistěny z pravého včelího vosku, nabídneme základním organizacím úzkou spolupráci v oblasti výkupu včelího vosku a voští, aby nedocházelo к další kontaminaci.

Kritizovat Včelpo nebo jenom naslouchat nepodloženým obviněním bez pátrání po pravých příčinách rozšiřujícího se falšování vosku, mnohdy cíleného pravděpodobně za účelem vlastního obohacení, včelám nepomůže a ve svém důsledku možná ani nezachrání. Je nutná spolupráce všech, kteří včelaří s láskou a vědomím jejich dokonalosti a nepostradatelnosti pro přírodu samotnou. Jenom na nás záleží, zda předáme našim potomkům včely zdravé. Včelí vosk je toho také součástí.
 

Z časopisu včealřství
Jan Šmíd clen RV 


TOP
Cookies

Abychom poskytli co nejlepší služby, využíváme k ukládání a/nebo přístupu k informacím soubory cookies. Souhlas s používáním této technologie nám umožní zpracovávat údaje, jako je např. chování při procházení stránek na tomto webu, apod. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím můžete souhlas udělit.

Nesouhlasím

Nastavení

Níže můžete zvolit, jaké typy cookies můžeme zpracovávat.

Technické cookies

Technické cookies jsou nepostradatelné pro správné fungování tohoto webu a nelze je tedy vypnout.
Zobrazit více informacíBez tohoto typu cookies by web nebylo možné správně využívat. Jedná se zejména o pomocné hodnoty znázorňující Vaše volby, nastavení a zobrazení jednotlivých prvků.
Skrýt více informací

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhají se neustále zlepšovat.
Zobrazit více informacíTento typ cookies slouží např. k analýze návštěv, výkonu webu nebo reklamních kampaní. Získaná data nejsme schopni spojit s konkrétním uživatelem a jsou tedy zpracovávány hromadně na úrovni obecné statistiky.
Skrýt více informací

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my a naši partneři, abychom Vám mohli nabídnout relevantní obsah.
Zobrazit více informacíPomocí marketingových cookies Vám můžeme zajistit relevantní nabídku. V případě, že tento typ cookies nepovolíte, nezajistíte tak, že se Vám již reklamní sdělení nebudou nabízet, ale nebudou pro Vás nejspíše zajímavá.
Skrýt více informací