Jak se daří Včelpu po loňských kauzách?

Mnoho včelařů se domnívá, že Včelpo zpracovává vosk dovezený ze zahraničí...

Vćelpo díky implementovaným jakostním standardům používá včelí vosk pro výrobu voskových mezistěn získaný pouze od českých včelařů, a to ve formě jimi dodaného vytaveného vosku z voští nebo z dodaného samotného voští. Veškeré nákupy vosků (voští) se realizují ve dvou našich střediscích. Buď přímo v areálu sídla Včelpo, nebo ve známé včelařské prodejně Včelpo v Křemencově ulici na adrese sídla ČSV. Při každém výkupu je díky nutné „dosledovatelnosti“ každou tuto operaci zaznamenat, a to jak v osobě prodávajícího s adresou bydliště, tak i v množství jim prodávaného vosku (voští).

V průběhu roku jsou pracovníky Státní veterinární správy ČR prováděny důsledné kontroly zjišťování původu tohoto vosku (voští) s následným způsobem skladování a technologie zpracování. Současně jsou jimi monitorovány sterilizační teploty, které musí každá výrobní šarže vosku dosahovat. Nás systém je nastavený na 117 °C po dobu minimálně 60 min. Tento technologický proces kontroluje a eviduje tzv. černá skříňka, do které má přístup k editaci pouze pracovník Státní veterinární správy.

Jak jsme na tom v současné době s produkcí medových výrobků?

Současná, a neustále mediálně živená kauza kolem naší společnosti nám ubrala největší odběratele našich produktů, a tím způsobila, že naskladněný med u nás vytvořil surovinovou rezervu na tento rok. Proto byla naše medová sezóna tak krátká. Jiné důvody našeho krátkého výkupu medu jsou irelevantní, nepřesné a zavádějící. Současná kompletní medová produkce, bohužel, podléhá neustálému, dle našeho mínění diskriminačnímu Mimořádnému veterinárnímu opatření Státní veterinární správy (MVO SVS), které přikazuje veškerou expedující produkci analyzovat na antibiotika (ATB) a jejich rezidua v akreditovaných laboratořích v České republice za vysoké částky, které se samozřejmě zákonitě projevují ve vyšších nákladech, a tím celkovým snížením naší obchodní marže. Včelpo neustále vykupuje, zpracovává a prodává včelí produkty. Pomalu se zpátky etabluje v obchodní síti, kterou jsme museli před rokem opustit. Žádné nové obchodní smlouvy s řetězci nebyly na základě rozhodnutí valné hromady naší společnosti podepsány ani dojednány. Hotové výrobky se dodávají pouze do již zavedených velkoskladů a národních obchodníků s potravinářským zbožím.

Včelpo je nyní nejkontrolovanější potravinářskou společností v České republice. Za posledních 12 měsíců vykazují naše produkty opět známky nejvyšší kvality. Proto jsme v průběhu měsíce listopadu podali žádost o znovuzískání licence Český med a certifikátu kvality Klasa a Český výrobek garantovaný Potravinářskou komorou ČR.

Velmi časté dotazy se týkají ekonomiky. Včelaři se domnívají, že ČSV vám finančně pomáhá...

Nepomáhá. A ani nemůže.  Včelpo je organizace samostatně hospodařící, kterou není možné sanovat z prostředků samotných včelařů. Samozřejmě udělené finanční pokuty jsou s podivem směrem ke Včelpu nadstandardně vysoké. Dá se říci až likvidační. Přes všechny finanční útoky na Včelpo fungujeme jako každá jiná zdravá společnost. Vůči státním institucím a jiným věřitelům nemáme žádných závazků po lhůtách splatnosti. S pohledávkami pracujeme ve stejném režimu. V současnosti vede Včelpo dvě soudní pře - první se týká neúměrné výše vyměřené pokuty a druhá řeší problematiku dodávek kontaminovaného medu do Včelpa. Paradoxem je skutečnost, že dodané medy sice měly certifikaci o nezávadnosti, ale dle následného rozboru (zjištěna antibiotika) vůbec neměly překročit hranice EU. Otázkou zůstává, kdo více pochybil. Samozřejmě velkým problémem je značně medializovaná přefakturace pokut od našich obchodních partnerů ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Díky nastaveným obchodním podmínkám mají plné právo tyto pokuty po nás vymáhat. Pokuty SZPI byly vystaveny s plným vědomím, že vystavené, bezprecedentní až likvidační pokuty budou samozřejmě sankcionovaní obchodníci automaticky přefakturovávat na naši společnost. To znamená, že i když zákon neumožňuje pokutovat zajeden delikt dvakrát, v tomto případě tomu tak je.

Z časopisu včelařství - Petr Kolář


TOP