Předjaří- pokračování

Zacházení se včelami a zásady prohlídky včelstva

Zvykněte si rámky prohlížet jen nad úlem, aby v případě, že se těžká kladoucí matka opravdu na plástu neudrží, spadla přímo do svého včelstva.

Pro lepší a šetrnou manipulaci ve včelstvu je důležité po zakouření chvilku posečkat a poté vyjmout 1-2 krajní rámky, které je účelné bezpečně skrýt před slídičkami, ochránit mladušky před popadáním do trávy a plod před slunečním zářením, které ho může zejména za horkých dnů poškodit. Pokud narazíme na plást s matkou, i ten je vhodné vyvěsit a bez nebezpečí pro ni pak provést jakýkoliv zákrok. Ostatní, propolisem přitmelené rámky v nástavku, pak rozpěrákem uvolníme, posuneme do volného prostoru a podle plánovaného úkonu postupujeme vždy jednotným způsobem, který nám za chvilku přejde do krve. S rámky vyjmutými ze včelstva pracujeme citlivě, plynule, vyvarujeme se trhavých pohybů a dbáme, abychom nepomačkali včelky a sousedními mezerníky netrhali včelí dílo. Zejména s rámkem obsahujícím otevřený plod a s rámky v jeho blízkosti zacházíme s obezřetností, abychom nepoškodili matku. Uvykněte rámky prohlížet jen nad úlem, aby v případě, že se těžká kladoucí matka opravdu na plástu neudrží, spadla přímo do svého včelstva. Manipulace s rámkem má probíhat úchopem za ouška horní loučky a vždy ve svislé poloze. 1 otáčení k prohlídce z druhé strany provádějte ve svislé rovině. Otočíme tak rámek přes boční loučku o 180° a poté vzhůru spodní loučkou, takže nevypadnou neupěchované pylové roušky, nevyteče sladina a ani včely včetně matky nemusí čelit zemské přitažlivosti. Mírný náklon nevadí, zejména při práci nad úlem. Zvykněme si automaticky posuzovat stav medových zásob (zavíčkované, otevřené, sladina), přítomnost pylových zásob, které ohraničují plodové těleso a početnost rámků s plodem (které budeme vyhodnocovat s ohledem na roční období a možné anomálie).

Všímáme si také buněk nastavených čerstvým, světlounkým voskem (potřeba stavby), vystavěné trubčiny v podmětu, při plástech i ve stavebním rámku či stavby na vložených mezistěnách a množství souší, prostoru pro kladení i snůšku. Fyzickou přítomnost matky, pokud ji nevyhledáváme za konkrétním účelem (značení, zastřihnutí křídel, zaklíckování, výměna) nemusíme nijak kontrolovat, postačíme si s důkazem jejího výskytu - čerstvě zakladenou dělničinou. Vajíčka o velikosti do 2 mm a síle nitě musí ulpívat na dně buňky a měla by být zakladena systematicky, v ploše. Vajíčka přilepená na stěnu, chaoticky nakladená i po více kusech v buňce svědčí o vadě matky, případně o její absenci a úl již ovládly trubčice. Svislá poloha signalizuje čerstvé položení, s postupujícím stářím vajíčko poléhá. Po 3. dnu, kdy ho kojičky zalijí mateří kašičkou, již hovoříme o larvičce. Abychom do buněk dobře viděli, přizpůsobujeme práci ve včelách vhodné denní době a počasí. Ostatně brzy poznáme, že práce za soumraku, i v čase měnícího se počasí, urychluje návrat létavek, který nám může úkon znepříjemnit. Přesto s pomocí kuřáku práci vždy dokončíme. Nejen z tohoto důvodu nerozebírejte víc úlů najednou, ale i proto, abyste nezvyšovali nebezpečí loupeže. Choďte do včel s konkrétním cílem - co a proč jdete kontrolovat či jaký zásah učiníte. Buďte teoreticky připraveni, jaký stav můžete očekávat a další pomůcky si nachystejte s sebou na včelnici (rámky stavební, se zatavenými mezistěnami, souše, plemenáč, smetáček, vodu apod.). Poslouží vám opět bedna na odkládání rámků. Pokud musíte přece jen od úlu poodstoupit, je lepší sklepnout včely do úlu a zakouřit. Vtáhnou se do uliček a nepřijdou k úhoně. Stejně tak, když úl zavíráte. Pokuřte, vraťte rámky do původní polohy, dbejte rovnoměrných mezer, aby mezerníky byly jedním směrem a doplňte do požadovaného počtu odloženými rámky či s přidanými mezistěnami nebo soušemi. Zbylé včely oklepněte do úlu - ne mimo. Dobře to jde, pokud je nejprve sklepnete od stěn přiměřeným úhozem bedničky o zem a následným převrácením na rámky.

Včely vně bedny můžete jemně shrnout brkem či smetáčkem. Opět zakuřte, počkejte, až se mladušky vtáhnou do uliček, případně nasaďte další nástavek a přikryjte fólií, uteplivkou a strůpkem. Pokud sundáváte nástavky, nikdy je nepokládejte přímo na holou zem nebo na nerovný terén do trávy. Pokud to přesto uděláte, je to nejjistější cesta, jak se připravit o matku a spoustu mladušek. S ohledem na namáhaná záda se vyplatí pořízení „štokrlete“ s deskou ve výšce stehen, o málo větší než půdorys nástavků, pro jejich bezpečné odložení. Pokud nemáte úly s falcem, ale celodřevěné, tzv. „na tupo“, přidělejte rovnou dvě laťky, které zajistí, aby se dolní loučky nedotýkaly rovné plochy a neumačkali jste včely. Řešením je stavět nástavek na bok, což vám ale neumožní manipulaci s plásty. Není-li stolička, či volné místo na stojanu mezi úly, dejte na zem obrácené víko, na něj případně fólii a pak nástavek. Pokud mezi ošetřováním jednotlivých úlů včely útočí na vaše holé ruce, obvykle stačí si je opláchnout čistou vodou. Včely vás přestanou vnímat jako vetřelce ze sousedního úlu a rovněž váš pot nebude atraktivním zdrojem soli. Přesto útočnost svých včel sledujte jako výběrové kritérium, ale nejprve hledejte příčinu. Včelstva, kde vládne výkonná královna, bývají mírná a pracovitá, s minimální rozbíhavostí mladušek.

Můj milý deníčku...

Každou práci bychom měli zakončit krátkou poznámkou o zjištěném stavu, nutnosti další kontroly či zásahu. Lístek připevněný k víku zajistí dostupnost údajů v každou chvíli, karta včelstva vyžaduje už systematickou činnost, ale někdo vystačí s křídou a symboly na zadní stěně úlu. Nepočítejte s tím, že si potřebná data zapamatujete do další prohlídky. Pokud přidáte informaci o rozkvětu signálních rostlin, může vzniknout časem i zajímavá statistika pro vaši oblast.

Dana Belušová, členka RR, jednatelka ZO Kladno, členka 00 Kladno Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


TOP