Předjaří

Nejen začínajícím včelařům, kteří prvně vyzimovali svá včelstva, oznámí očekávané předjaří nakvétající lísky a olše. Poskytnou první zdroj pylu pro včely, které už sáhly hlouběji do svých zásob. Včelstva začala plodovat. A právě ta nejsilnější, jejichž podložky demonstrují 6 a více řádek (obsedlých uliček), budou náchylnější k rychlému úbytku zásob, možnému vyhladovění a zbytečným ztrátám.Nadbytečné rozrušování a kontroly při teplotách pod 10 °C nejsou vhodné, vylétlé včely rychle zkřehnou a do úlu se již nestačí vrátit. Každá včelka má teď velký význam pro jarní rozvoj. I letmý pohled pod víko nás přesvědčí o stavu zásob. Pokud již proběhl generální prolet a lísky opravdu kvetou, zateplíme strůpky a můžeme vložit polyetylenovou parotěsnou fólii s reflexní metalizovanou vrstvou pro odraz sálavého tepla (používá se jako parozábrana pod střešní krytiny). Každý stupeň tepla se teď včelám bude hodit a vysrážená voda bude k dispozici pro ředění zásob a produkci mateří kašičky nezbytné pro výchovu plodu. Méně rušivou kontrolou, kdy včely ještě pravidelně neopouštějí úl, je sledování podložek. Příliš mokré sice svědčí o kladoucí matce, ale také o nedostatečné výměně vzduchu, mrtvý plod v podobě bílých nedovyvinutých larev všeho stáří zase signalizuje nedostatek pylu k jejich výživě a tím i bílkovinou podvýživu, spolu s nedostatkem vody. Uhynulé včely a všudypřítomné, výkaly v podobě cákanců a šmouh zpravidla značí nosemózu, myší trus a rozkousaná tělíčka napovídají o přítomnosti narušitele, kterého lze nalákat do pastičky v podmětu kouskem mrkve. Česnové zábrany proti škůdcům, které s proletem odebírám, abych zkřehlým včelám usnadnila návrat do úlu, pak podle předpovědi počasí vracím, neb z jara hledá potravu kdekdo. Ale jakmile jsou včely pod fólií aktivní a létají s pylovými roušky, odstraním je definitivně. Pokud přece jen zásoby chybí, je na místě využít zásobní plásty ze včelstva, které uhynulo z neinfekčních příčin, či posoudit, zda jiné, které jich má nadbytek je může postrádat. Nesmíte si samozřejmě podtrhnout životaschopná včelstva a pokud nejsou rezervní zásoby, musíte sáhnout po vlastním medu, komerčních náhražkách, či v krajním případě cukerném roztoku. Jsou-li v těsné blízkosti včelstva jen prázdné souše, vyměníme je za medné plásty z jiné části úlu.

Základní vybavení

Ať už včelaříme krátce, či se na včelaření připravujeme, je potřebné ozřejmit si správné postupy při práci se včelami a k tomu se vybavit patřičnými pomůckami. Kuřák, či chtějí-li nekuřáci - dýmák, zvolíme spíš větší než menší, který dlouho vydrží kouřit a nemusíme tak často odbíhat pro jeho doplňování. Dým, který má včely v zájmu sebezáchovy přinutit stáhnout se do úlu a nasávat medové zásoby, čímž zaměstnají svou pozornost a umožní včelaři šetrnou práci, plníme jen přírodními materiály bez zbytků syntetických pojiv (trouchnivé suché dřevo, hoblovačky, lesní hrabanka aj.). Práce bez zakouření není projevem naší statečnosti, ale nedostatečné ohleduplnosti ke včelám, které pak hynou drcením mezi hranami nástavků, umačká-ním pod strůpkovou folií nebo množstvím žihadel, které končí v našem oděvu i kůži . Navíc každá další mrtvá včela uvolňuje pachovou informaci a varuje tak ostatní, které se zvedají k obraně úlu. Ochranný oděv zvolte takový, který vám poskytne pocit bezpečí, a umožní dokončení práce i v případě, že se něco zvrtne -počasí, nástavek, ale hlavně nálada včel. Vaše ruce budou šikovnější a citlivější bez rukavic, avšak pro získání sebejistoty nejsou ostudou, takže případně je mějte k dispozici. Přílišná a neopodstatněná bodavost je důvod k výměně matky. Zejména pokud bývají při práci přítomny děti, je nutné, aby byly chráněny a nezískávaly hned od začátku jen negativní zážitky. Obyčejné gumičky na rukávy a nohavice, dětská kukla, řádně zavázaná pod krkem je základní ochrana, kterou můžete poskytnout. Mějte po ruce nástroj na odstranění žihadla (vyškrábnout, podebrat - nemačkat mezi prsty, aby se jed do rány nevstříknul ještě víc) a použití chladivého gelu při popíchání. Mnohoúčelovou pomůckou je dobře zvolený rozpěrák, který je nabízen v různých modifikacích i velikostech. Smetáček, který bude potřeba spíš až při medobraní, lze nahradit husím brkem, ometání sklepáváním a jemné rozehnání včel odfouknutím. Užitečným vybavením je včelotěsná nádoba na odkládání rámků.

pokračování příště:
Dana Belušová, členka RR, jednatelka ZO Kladno


TOP