Stručná charakteristika šesti základních včelích produktů MED a VOSK

Mezi základní včelí produkty patří med, vosk, pyl, propolis, mateří kasička a včelí jed. Pro včelaře i laickou veřejnost je nejvýznamnější med, vosk a propolis. Zbylé včelí produkty využívají především odborníci. V první části tohoto tématu se budeme věnovat medu a vosku. V příštím čísle přijde na řadu pyl, propolis, mateří kašička a včelí jed. Začněme tedy medem, který dělíme na květový a medovicový.

Vliv vlhkosti na kvalitu medu

Když budete listovat literaturou o včelaření, určitě narazíte na knihy od Dr. A. Büdela, který je německým odborníkem na včelí fyziku. Právě on hlavně v 60. letech 20. století studoval, jaký dopad mají fyzikální vlivy na včely žijící v úlech a tím pádem také na jejich nejvíce známý produkt, med.

Předjaří- pokračování

Zacházení se včelami a zásady prohlídky včelstva

Zvykněte si rámky prohlížet jen nad úlem, aby v případě, že se těžká kladoucí matka opravdu na plástu neudrží, spadla přímo do svého včelstva.

Pro lepší a šetrnou manipulaci ve včelstvu je důležité po zakouření chvilku posečkat a poté vyjmout 1-2 krajní rámky, které je účelné bezpečně skrýt před slídičkami, ochránit mladušky před popadáním do trávy a plod před slunečním zářením, které ho může zejména za horkých dnů poškodit.

Výroba medoviny

Medovina patří nejspíše mezi nejstarší alkoholické nápoje, které se člověk naučil připravovat. Medovinu známe v pozměněných podobách snad u všech starověkých kultur. Medovina je ve své podstatě zkvašený nápoj vzniklý z kvašení medu a vody, přičemž se voda dá nahradit například ovocnou šťávou, pokud chceme dosáhnout více chutí nebo ovocných tónů v medovině. Výhodou je, že k výrobě medoviny nepotřebujete žádné speciální včelařské potřeby či vybavení. Potřebujete pouze demižon, kvasnou zátku a kvasinky pro výrobu medoviny.

Předjaří

Nejen začínajícím včelařům, kteří prvně vyzimovali svá včelstva, oznámí očekávané předjaří nakvétající lísky a olše. Poskytnou první zdroj pylu pro včely, které už sáhly hlouběji do svých zásob. Včelstva začala plodovat. A právě ta nejsilnější, jejichž podložky demonstrují 6 a více řádek (obsedlých uliček), budou náchylnější k rychlému úbytku zásob, možnému vyhladovění a zbytečným ztrátám.

Problémy s cementovým medem

Cementový, betonový, nebo odborně nazývaný melecitozní med mají na svědomí medovice. Říká se, že pochází z modřínu, ovšem dnes se již ví, že medovici produkují prakticky každé stromy, na kterých žijí mšice. S cementovou medovicí se včelaři setkávají porůznu, někde je častá, jinde vzácná. Celkově ale platí, že se vyskytuje hlavně v srpnu a během září. Čím později se ale vyskytuje, tím je větším nebezpečím pro přezimování včelstva, proto bychom měli být na pozoru.

O aktuálním dění v úlu se dočteme na podložce na měl.

Úlová podložka - jednoduchá a přitom velice důležitá pomůcka pro rychlou kontrolu stavu včelstva. Mnozí včelaři její význam podceňují a vkládají podložku v průběhu podzimního léčení nebo dokonce až po posledním ošetření za účelem odběru vzorku zimní měli. Přitom by měla být v úle po celý rok.

Pylové doplňky potravy

Každý včelař ví, že nektar – cukrový sirup – potřebují včely pro sovu existenci. Včely jsou „naprogramované,“ aby sbírali nektar či jiné cukerné náhrady, které si ukládají do buněk jako zásoby na zimu či dobu strádání. Když ale med vytočíme, připravíme je o zásoby a musíme je nahrazovat – přikrmovat je. Jinak včelstvo začne strádat, hladovět a vymírat.

Listopad - nejvyšší čas na zabezpečení včelstev proti škůdcům

Pro zajištění klidného zimování by v průběhu listopadu měla již být včelstva zabezpečena proti proniknutí škůdců do úlů. Některé roky je ale zimování včelstev v některých oblastech negativně ovlivněno pozdní melecitózní snůškou z modřínů.

Protirojová opatření

Jednou z přirozených vlastností včelstev je jejich rojivost. To je ovšem také jedna z vlastností, které jsou pro většinu dnešních včelařů nežádoucí.

Reklama na med

Čím vším jste ochotni podpořit prodejnost vašeho medu, a čím lákáte nové zákazníky? Nechte se inspirovat jedním čínským včelařem, který včelaří již více než 30 let. Placená reklama v místních periodikách nebo na internetu zdá se je pro některé Číňany nedosažitelná a tak se jeden čínský včelař celý pokryl včelami, aby na sebe upozornil a zvýšil tak prodej svého medu.

Včelařovi povinnosti

Včelařovi povinnosti se dají velmi jednoduše shrnout na pár základních bodů. Prvně musí být včelař zaevidován v centrální evidenci včelařů, pak musí mít nahlášeno stanoviště úlů na obecním úřadě a v neposlední řadě, jako u čehokoliv jiného, musí včelař platit daně.


TOP