Včelaři, probuďme se!

Med jako mystický včelí produkt požíval od samého počátku úcty, neboť byl obestřen řadou tajemství. Včela sama je bezesporu symbolem pracovitosti, ale také čistoty a panenství. Stáří archeologického nálezu včely z města Elios ve Švédsku se odhaduje na přibližně 9 000 let. Mnohem starší je jeskynní obraz ze španělské obce Arana, znázorňující ženu při vybírání včelí plástve. Nálezy z Afriky, Indie a v neposlední řadě i z amerického kontinentu posouvají stáří včel za šestimístnou číselnou hranici. Řekové byli přesvědčeni, že včela je starší než planeta Země.
 

Profesionálním včelaření

P. Eminger v současnosti (2016) obhospodařuje 130 včelstev. Letos by jejich počet chtěl rozšířit na dvě stovky. Toto, případně ještě o něco větší množství, by jej zaměstnalo coby včelaře profesionála na plný úvazek. Zda tomu tak bude, tím si není zcela jistý, neboť pociťuje, že jeho další seberealizace ve včelařském oboru nebude snadná.

Jumbo není nástavek, ale úlová soustava

V letošním červnovém vydání Včelařství, mne zaujal článek Ing. Víta Holienčina „Mívaliť naši předkové...„ Autor v prologu, kterým Článek uvádí, píše: „Stále se zvětšuje obsah odborných názvů, nejsou stanovena jazykovědná kriteria a zájemci o studium terminologie narážejí na nejrůznější překážky". Autorův úvod mne přivedl k zamyšlení, jak se naše příští včelařská generace vypořádá s velmi rozšířeným a záhadným slovním výrazem jumbo?

Vzorky měli k vyšetření na mor včelího plodu je vhodné oddělit od vzorků na varroázu.

Na počátku letošního roku bylo zavedeno zasílání objednávek k vyšetření vzorků zimní měli na varroázu elektronicky s využitím CISu. Ve světle skutečností, že se, že se jednalo o značný zásah do dlouhodobě prováděného postupu a na přípravu a vysvětlování zejména funkcionářům ZO ČSV bylo málo času, celá záležitost proběhla celkem dobře.

Krmení včelstev rychle a nenáročně

V loňském roce jsem vyzkoušel pro mě novou metodu krmení včelstev. Inspirací mi byly webové stránky několika ruských včelařů, kteří tento způsob popisují. Proto jsem si tuto metodu pracovně nazval „ruská“. Možná nejsem sám, kdo ji u nás používá. V tom případě uvítám další náměty a zkušenosti.

Stručná charakteristika šesti základních včelích produktů MED a VOSK

Mezi základní včelí produkty patří med, vosk, pyl, propolis, mateří kasička a včelí jed. Pro včelaře i laickou veřejnost je nejvýznamnější med, vosk a propolis. Zbylé včelí produkty využívají především odborníci. V první části tohoto tématu se budeme věnovat medu a vosku. V příštím čísle přijde na řadu pyl, propolis, mateří kašička a včelí jed. Začněme tedy medem, který dělíme na květový a medovicový.

Racionalizace má ve včelařství nezastupitelné místo

Racionalizací v obecném smyslu rozumíme snahu, úsilí směřující k efektivnějšímu využívání vstupů do nějaké činností. Ve včelařství je to efektivnější využití pracovního času při ošetřování na stanovišti, mimo stanoviště, finančních prostředků vložených do nákupu úlů, dopravních prostředků, krmiv a dalších materiálů včetně účelného využití prostor využívaného pro včelařský provoz.

Předjaří- pokračování

Zacházení se včelami a zásady prohlídky včelstva

Zvykněte si rámky prohlížet jen nad úlem, aby v případě, že se těžká kladoucí matka opravdu na plástu neudrží, spadla přímo do svého včelstva.

Pro lepší a šetrnou manipulaci ve včelstvu je důležité po zakouření chvilku posečkat a poté vyjmout 1-2 krajní rámky, které je účelné bezpečně skrýt před slídičkami, ochránit mladušky před popadáním do trávy a plod před slunečním zářením, které ho může zejména za horkých dnů poškodit.

Muzeum medoviny, muzeum kvality

Hned zkraje září cedule s nápisem Muzeum medoviny. Spolu se svým společníkem Martinem Dienstbierem ho uprostřed léta otevřel autor projektu muzea Jiří Pouček.

Předjaří

Nejen začínajícím včelařům, kteří prvně vyzimovali svá včelstva, oznámí očekávané předjaří nakvétající lísky a olše. Poskytnou první zdroj pylu pro včely, které už sáhly hlouběji do svých zásob. Včelstva začala plodovat. A právě ta nejsilnější, jejichž podložky demonstrují 6 a více řádek (obsedlých uliček), budou náchylnější k rychlému úbytku zásob, možnému vyhladovění a zbytečným ztrátám.

Jak se daří Včelpu po loňských kauzách?

Mnoho včelařů se domnívá, že Včelpo zpracovává vosk dovezený ze zahraničí. Vćelpo však díky implementovaným jakostním standardům používá včelí vosk pro výrobu voskových mezistěn získaný pouze od českých včelařů, a to ve formě jimi dodaného vytaveného vosku z voští nebo z dodaného samotného voští. Veškeré nákupy vosků (voští) se realizují ve dvou našich střediscích.

O aktuálním dění v úlu se dočteme na podložce na měl.

Úlová podložka - jednoduchá a přitom velice důležitá pomůcka pro rychlou kontrolu stavu včelstva. Mnozí včelaři její význam podceňují a vkládají podložku v průběhu podzimního léčení nebo dokonce až po posledním ošetření za účelem odběru vzorku zimní měli. Přitom by měla být v úle po celý rok.


TOP